bg-flagen-flagde-flag

Свещите от парафин – продукт от миналото?


След края на Втората световна война производството на свещи постоянно се увеличава. Тези свещи са произвеждани почти на 100% от парафин. Парафинът остава като добавъчен продукт при производството на бензин. Производствените цени поради това са били ниски, подобно на бензина при колите. Цените на бензина се покачват и с това и парафинът поскъпва. Поради това стеаринът заема своето място като основна суровина при производството на свещи. Ако всички свещи се произвеждат от стеарин, това би било не повече от 1% от световната продукция.

 

Стеаринът от палмово масло се смята за най-добрата суровина за производство на свещи, а те имат определени предимства пред традиционните парафинови свещи и в сравнение с тях отделят 12% по-малко СО2.

 

През 2007 година в Германия са продадени около 200 000 тона свещи, почти 98% от които са произведени от парафин. Изгарянето на тези парафинови свещи произвежда около 630 000 тона СО2, което се равнява на отделянето на вредния газ  от около 484 000 автомобила на година (130 грама СО2/км, при 10 000 км пробег за година).

 

Това количество е сравнимо с отделянето на СО2 от всички коли в един голям град като Франкфурт на Майн. Употребата на стеаринови свещи вместо парафинови би допринесла значително за ограничаването на това замърсяване.

 

Друг недостатък на парафиновите свещи е наличието на съдържащите се в тях разтворители като бензил, алкани, алкени или толуол. Доказано е, че тези елементи причиняват рак. Стеариновите свещи са произведени от пригодното за хранителни продукти палмово масло. Проучванията на изследователския институт DEKRA са установили, че са изпълнени изискванията на системата за стандарти и качество RAL (GZ 041, Приложение 1, септември 2009).

 

Знаете ли, че...?


Ако се замести горенето на всички парафинови свещи в Германия със стеаринови, може да се спести отделянето на СО2 от приблизително 484 600 автомобила. Годишно се продават 200 000 тона свещи. Потреблението на глава от населението през 2007 възлиза на около 2,5 килограма.

 

 

Предимства на стеарина пред парафина:

 

  • Стеариновите свещи изгарят без отделяне на СО2
  • За разлика от парафиновите – стеариновите свещи произвеждат около 12% по-малко СО2
  • Стеариновите свещи се произвеждат от животински респ. растителни мазнини, най-често от палмово масло – органична суровина
  • Стеариновите свещи запазват формата си до 60°С.
  • Стеариновите свещи димят по-малко
  • Стеариновите свещи не миришат на масло като парафиновите
  • Остатъците от стеаринови свещи могат да бъдат изхвърляни като отпадъци в био-контейнерите, парафиновите свещи са опасен отпадък като бензина или дизела
  • Стеариновите свещи се произвеждат от палмово масло, което е пригодно за хранителните продукти
  • Стеариновите свещи се понасят добре от астматици

 

Сравнение между стеариновите, парафиновите и восъчните свещи:

 

 Стеаринови свещиПарафинови свещиВосъчни свещи
Начин на производство на суровинатаПалмово масло, ръчна изработкаНефт, механичноПчелен восък, ръчно
Въздействие върху околната средаНе отделят вредни за околната среда емисииОтделят алкани, алкени, кетони, толуол, бензол 
Въздействие върху здраветоБезопасни за здраветоРедовната употреба може да доведе до алергични екземи, увреждане на дихателните пътища или астма, дори до рак на белите дробове 
Устойчивост на форматаУстойчиви и стабилни до 60° C;
над 60°C се разтапят
Ниска степен на разтапяне около 40°C
омекват, над 55°C се разтапят