bg-flagen-flagde-flag

Ароматните дифузери на Stearinos са първите по рода си, които не съдържат DPM (дипропиленгликол (моно) метилов етер) и първите, във формулата на които разтворът на есенцията е в 100% чиста вода.
Пръчките, които се слагат в шишето на дифузера и служат за разпространението на миризмата, също са от екологичен материал, различен от бамбуковите пръчки. Те са с по-широк диаметър, а това позволява на миризмата да се разпространява от по-широк обем на повърхността и следователно – по-широк спектър на ароматизиране на помещението, в което се намира дифузера.

 

Ефектът от нашите аромати е дълготраен и миризмата на 100g от тях трае около 6 – 8 седмици.

 

 

Интересни факти:


DPM (дипропиленгликол (моно) метилов етер) е безцветна, леснозапалима течност, с ниска токсичност и със собствен мирис. Той е напълно разтворим във вода, смесва се с редица органични разтворители и има добра разтворимост към редица вещества.

 

DPM се използва при чистенето, в селското стопанство, козметиката, електрониката, мастилата, лепилата и текстилните продукти.

 

Веществото е с ниска степен на остра токсичност и може да предизвика леко раздразнение на очите или да се абсорбира през кожата. Трябва да се избягва дълъг контакт с въздуха при съхранението на DPM за дълго време. Също така разтворът трябва да се държи далеч от топлина, искри, открит пламък или силни окислители.

 

Какво е пречистена вода?


Пречистената вода се получава чрез процеса обратна осмоза – естествен физичен процес на филтриране на вода. Той се извършва,  като  непречистената вода преминава през специални полупропускливи мембрани, които задържат всички разтворени соли, органични вещества, вируси и бактерии. При обратната осмоза вода, която се подлага на третиране, преминава през полупропусклива мембрана, която чрез своите микроскопични пори пропуска  само водни молекули. Всички други по-големи молекули на веществата като соли, пестициди, тежки метали, нитрати и др. се задържат от мембраната. Обратната осмоза е най-сигурния метод за пречистване на питейна вода, като пречистването става на ниво молекули и всички вредни вещества се отстраняват до 99,99%.

 

Защо да избера дифузери на водна основа?

 

  • Дифузерите на водна основа са екологично-чисти.
  • Те разпространяват чиста миризма от своя аромат, за разлика от дифузерите със съдържание на DPM, който придава остър мирис към аромата.
  • Не съдържат алкохол и поради това не са леснозапалими.
  • Съдържат пречистена от всички други вещества вода, която има 0% токсичност.