bg-flagen-flagde-flag

                                                              

 

На 28 януари 2022г. „Стеаринос“ ООД започна изпълнението на проект “Ceram Scent® - green product for healthy people and clean environment”  с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
Проектът ще бъде изпълнен през следващите 18 месеца в гр. Силистра, България. Стойността на целия проект е 213 630 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ 125 400 евро представлява 59% от допустимите разходи на проекта.
Главната цел на проекта е повишаването на конкурентоспособността на компанията посредством производство и маркетиране на екологичен иновативен продукт Ceram Scent®.“Стеаринос“ ООД ще демонстрира комбинация между фирмено икономическо развитие, намалени въглеродни емисии и висока индустриална ефективност, спазвайки принципите на кръговата икономика.