bg-flagen-flagde-flag

                                                              

 

Във връзка с изпълнението на проект № 2021/587834 “Ceram Scent® - green product for healthy people and clean environment”, който се реализира  с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”, „Стеаринос“ ООД обявява публична покана за “Доставка на специализирана производствена линия за  керамичната част на иновативен продукт Ceram Scent®”.
Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на програмния оператор Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм и на сайта на бенефициента, както следва:
1. https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014 - интернет страницата на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм за България
2. http://www.stearinos.com - интернет страницата на „Стеаринос“ ООД
Краен срок и адрес за получаване на оферти: 07.06.2022г., 17:00 часа на адреса на „Стеаринос“ ООД: ул. „Тутракан“ №18 (двор на „Добруджа“ АД), Западна промишлена зона, ПК 7500, гр. Силистра.

Документите могат да бъдат свалени от посочените по-долу линкове:                                                 

1. Публична покана: https://dox.abv.bg/download?id=83cffc46ee

2. Изисквания за оферти: https://dox.abv.bg/download?id=b170d41bfa

3. Методика за оценка: https://dox.abv.bg/download?id=e81bbea894

4. Образец на оферта: https://dox.abv.bg/download?id=7abd6917b5

5. Декларация чл.22, ал.2, т.1: https://dox.abv.bg/download?id=b2c09ef596

6. Договор: : https://dox.abv.bg/download?id=a1a8667ea9