bg-flagen-flagde-flag

 

Процедура за избор на изпълнители с предмет:  Избор на изпълнители на предвиденото по проекта оборудване:
Обособена позиция 1. Доставка на: четириопорен електрокар – 3 бр., електрическа количка – 2 броя, нова електрическа палетна количка – 2 бр., електрически стакер – 2 бр., нов електрически стакер със сгъваема операторска платформа – 2 бр.
Обособена позиция 2. Доставка на винтов маслен компресор – 2 бр.
Обособена позиция 3. Доставка на: универсален струг – 1 бр. и универсална фреза – 1 бр.
Обособена позиция 4. Доставка на автоматична машина за дозиране и смесване на цветове – 1 бр.
Обособена позиция 5. Доставка на: шприц форма за чашка Ø66, 4 гнезда – 1 бр. и шприц форма за чашка Ø37, 6 гнезда – 1 бр.
Обособена позиция 6. Доставка на: машина за поставяне на обиколен етикет – 1 бр. и етикираща машина за цилиндрично етикиране – 1 бр.
Обособена позиция 7. Доставка на принтер – 1 бр.
Обособена позиция 8. Доставка на помпена станция - 6 бр.
Обособена позиция 9. Доставка на прахоуловител – 2 бр.
Обособена позиция 10. Доставка на машина за опаковане на палети със стреч фолио – 2 бр.
Обособена позиция 11. Доставка на складово оборудване – стелаж – 1 бр.
  Срок за подаване на оферти 23.01.2017г 23:59ч. Подаването на оферти се осъществява през ИСУН 2020.

Техническа спецификация

Декларация 12

Методика за оценка

Оферта

Изисквания за оферта

Публична покана

Договор за доставка на оборудване ОП 2,3,6,7,9,10

Договор за доставка на оборудване на ОП 1

Договор за доставка на оборудване ОП 4,5,8,11